Umów się na bezpłatny pomiar i wycenę tel. 531 790 408

Modułowy system klimatyzacji dużych budynków. Koncepcja bazuje na zmiennym przepływie czynnika chłodniczego, dowolnej konfiguracji jednostek wewnętrznych, bardzo elastycznym i rozbudowanym systemie sterowania.

Zależnie od typu, jedna jednostka zewnętrzna może obsłużyć do 16-tu jednostek wewnętrznych wybieranych spośród wszystkich dostępnych typów (kasetonowe, kanałowe, przysufitowe, przysufitowo/podłogowe, ścienne, ścienno-przysufitowe) oraz pełnego zakresu wydajności chłodniczej (od 2.15 do 17.0 kW). Typoszereg jednostek zewnętrznych obejmuje urządzenia o nominalnej wydajności chłodniczej 22.4kW lub 28.0kW.

Dostępne są trzy systemy obsługiwane przez ten sam model jednostki zewnętrznej:
Typ: Chłodzący
tylko chłodzenie dla wszystkich podłączonych jednostek wewnętrznych
Typ: Pompa ciepła
chłodzenie albo grzanie, w danym momencie jednakowo dla wszystkich podłączonych jednostek wewnętrznych
Typ: Odzysk ciepła
możliwość całkowicie niezależnej pracy w trybie chłodzenia lub grzania dla każdej z podłączonych jednostek wewnętrznych

Zapraszamy

Partner:
www.viverpolska.pl

Katalog Stron Licytus.com