Umów się na bezpłatny pomiar i wycenę tel. 531 790 408

 Podstawowym zadaniem klimatyzacji i wentylacji jest tworzenie w pomieszczeniach optymalnych warunków mikroklimatu, czystości i składu powietrza, a więc w efekcie odpowiedniej jakości powietrza. Należy przy tym brać również pod uwagę rozwiązania architektoniczne budynku oraz zastosowane materiały, wyposażenie pomieszczeń itp. Błędne rozwiązania mogą spowodować powstanie w pomieszczeniach mikroklimatu, ocenianego jako dyskomfort przez większość użytkowników. W tym przypadku mamy do czynienia z narzekaniem na złą jakość i zbyt małą ilość powietrza, zaduch, suchość powietrza, nieodpowiednią temperaturę itp.

W celu właściwego doboru wielkości urządzenia potrzebna jest znaczna ilość danych wyjściowych, a są to m.in.:
 • wielkość pomieszczenia, które należy chłodzić,
 • jego nasłonecznienie,
 • grubość ścian,
 • rodzaj i grubość izolacji,
 • liczba okien i drzwi,
 • liczba osób przebywających w pomieszczeniu (palących i niepalących),
 • moc oświetlenia elektrycznego i innych zysków ciepła.
Poniżej zostały przedstawione najważniejsze zasady montażu:

 • Urządzenie powinno być zainstalowane w miejscu nie narażonym na bezpośrednie promienie słoneczne.
 • Należy przewidzieć i doprowadzić instalację elektryczną zasilającą urządzenie.
 • Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna klimatyzatora nie mogą być od siebie zbyt mocno oddalone. Ich maksymalna odległość (pozioma i pionowa) zależy od mocy klimatyzatora i jest określana przez producenta. Wykonanie montażu zgodnie z zaleceniami pozwala na prawidłowe i długotrwałe działanie urządzenia.
 • Jednostkę zewnętrzną można umieścić na elewacji, na dachu budynku lub balkonie.
 • Przewody z czynnikiem chłodniczym muszą zostać zaizolowane specjalną antydyfuzyjną izolacją termiczną (kauczukową), która uniemożliwi wykraplanie się wilgoci.
 • W czasie pracy klimatyzatora w jednostce wewnętrznej powstają skropliny i należy je odprowadzić do kanalizacji lub na zewnątrz budynku, ale w taki sposób, aby nie spływały na osoby przechodzące pod budynkiem i nie niszczyły elewacji. Jeśli skropliny są doprowadzane do kanalizacji, trzeba zainstalować syfon, który zapobiegnie przedostawaniu się do pomieszczenia nieprzyjemnych zapachów albo wykonać podłączenie do syfonu znajdującego się pod umywalką lub zlewozmywakiem. Instalować w miejscu, gdzie drenaż jest ułatwiony.
 • W odległości 50 cm od urządzenia zewnętrznego nie powinno być żadnych przeszkód, jak np. ogrodzenie, które mogłoby ograniczać wymianę ciepła w skraplaczu. Nie należy instalować urządzenia w miejscu, gdzie swobodny przepływ powietrza jest utrudniony.
 • Przy wyborze lokalizacji należy wziąć pod uwagę zapobieganie hałasowi, nie należy instalować urządzenia w pobliżu wejść i okien.
 • Ze względu na liczne zalecenia montażowe firmy sprzedające urządzenia wymagają, by zostały one zamontowane przez autoryzowanych instalatorów.

Wybór najlepszej lokalizacji - jednostka wewnętrzna

Jednostkę wewnętrzną umieszcza się tak, aby zimne powietrze nawiewane do pomieszczenia dochodziło do strefy przebywania ludzi z małą prędkością. W przeciwnym razie osoby przebywające w pomieszczeniu będą narażone na przewiew i mogą się łatwo przeziębić.
Powietrze nawiewane z klimatyzatora nie powinno omywać przedmiotów, których temperatura mogłaby spaść poniżej punktu rosy i wykraplałaby się na nich para wodna. Jest to niebezpieczne dla urządzeń elektronicznych, w których woda może doprowadzić do zwarcia.
Nie należy instalować jednostki w pobliżu źródła ciepła lub pary.
Nie należy instalować urządzenia w miejscu, gdzie swobodny przepływ powietrza jest utrudniony. Powietrze wypływające z klimatyzatora powinno w miarę możliwości obsługiwać całą kubaturę pomieszczenia.

Wybór najlepszej lokalizacji - jednostka zewnętrzna

Jeśli nad jednostką zamontowany zostanie daszek dla ochrony przed bezpośrednim działaniem słońca lub deszczu, należy pamiętać, aby nie ograniczać oddawania ciepła ze skraplacza

Odległość tyłu i boków urządzenia od ściany powinna być większa niż 10 cm. Nie należy stawiać nic bliżej niż 70 cm od przedniej ścianki urządzenia.

W miejscu umieszczenia urządzenia nie powinno być zwierząt lub roślin, które narażone mogłyby być na wypływające gorące powietrze.

Zapraszamy

Partner:
www.viverpolska.pl

Katalog Stron Licytus.com