Umów się na bezpłatny pomiar i wycenę tel. 531 790 408

 Co to jest klimatyzacja?
Klimatyzacja pozwala na wytworzenie i utrzymanie w pomieszczeniu odpowiedniego mikroklimatu. Głównym założeniem jest przy tym ustawienie parametrów powietrza w największym stopniu sprzyjających dobremu samopoczuciu. Coraz częściej klimatyzacja przestaje być luksusem a zaczyna być koniecznością, ponieważ w optymalnej temperaturze i wilgotności czujemy się lepiej, sprawniej też pracujemy. Właściwe parametry powietrza mają również olbrzymie znaczenie jeśli chodzi o pracę maszyn i urządzeń. W niektórych halach i pomieszczeniach klimatyzacja jest wręcz niezbędna, zapobiega przegrzewaniu się części urządzeń np. w serwerowniach komputerowych, czy laboratoriach badawczych. Niezmiernie ważna jest też klimatyzacja budynków użyteczności publicznej np. szpitali, urzędów czy kin i sal koncertowych.

Optymalne dla ludzi są:

  • temperatura — 18-24°C — w zależności od pory roku, aktywności itp.
  • wilgotność — od 40 % do 60% zawartości pary wodnej — zbyt mała powoduje wysuszanie śluzówek, zbyt duża zmęczenie oraz rozwój pleśni
  • prędkość cyrkulacji powietrza — nie więcej niż 0,2 m/s — zbyt duża uznawana jest za przeciąg, zbyt mała powoduje zaleganie CO2
  • odpowiednia jonizacja powietrza
  • odpowiednia zawartość tlenu i dwutlenku węgla — zbyt niskie stężenie tlenu powoduje niedotlenienie, a zbyt duże stężenie CO2 jest zagrożeniem dla układu oddechowego
  • jak najmniejsza zawartość trujących substancji organicznych — zbyt duża powoduje senność, dekoncentrację, zmęczenie — w efekcie może stać się zagrożeniem dla zdrowia
  • jak najmniejsza zawartość niekorzystnych substancji (dymu papierosowego, kurzu), alergenów (roztoczy, zarodników, pyłków roślin), mikroorganizmów (wirusów i bakterii).

Zaawansowane systemy zapewniają właściwy obieg powietrza oraz pozwalają nadać mu odpowiednie wartości powyższych parametrów — najlepszych dla naszego samopoczucia bądź takich, które zapewnią optymalną pracę różnego typu urządzeń. Pamiętajmy, że klimatyzacja nie zastępuje wentylacji — wymiana powietrza między pomieszczeniem a środowiskiem jest niezbędna do jej sprawnego działania.

Jak jest zbudowany i jak działa klimatyzator?

Każdy klimatyzator, czy to do użytku domowego, czy przemysłowego działa na podobnej zasadzie, choć poszczególne typy tych urządzeń mogą się różnić zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Klimatyzator w najprostszej wersji, służący do obniżenia temperatury, wyposażony jest w chłodnicę (skraplacz) i parownik. Dodatkowo, w celu kontroli wilgotności, zawierają one substancje higroskopijne (pochłaniające wodę). Nadmiar wilgoci odprowadzany jest na zewnątrz. Powietrze zasysane z pomieszczenia przechodzi przez parownik, gdzie oddaje ciepło do specjalnie dobranej cieczy chłodzącej i zimne wraca do pomieszczenia. Nagrzana ciecz trafia do skraplacza, gdzie jest chłodzona wentylatorem i wraca do parownika. W procesie tym wykrapla się wilgoć, którą należy odprowadzić. Czasami jest ona używana dodatkowo do nawilgocenia powietrza. Klimatyzatory są wyposażone w termostat do regulacji temperatury, a często również w dodatkowe filtry wyłapujące zanieczyszczenia oraz nawilżające powietrze. Często montuje się również nawanniacze i jonizatory powietrza. Coraz częściej klimatyzatory nie tylko chłodzą, ale również grzeją pomieszczenie. Za dobry system klimatyzacyjny trzeba sporo zapłacić, ale można przy tym zaoszczędzić na montażu systemu grzewczego.

 

Jakie typy klimatyzatorów dla indywidualnego odbiorcy?

Rozróżniamy dwa podstawowe typu klimatyzatorów: kompaktowe (monoblokowe) i split. W pierwszym typie parownik i skraplacz umieszczone są we wspólnej obudowie. Używa się ich do klimatyzowania pojedynczych pomieszczeń. Najczęściej są montowane w zewnętrznej ścianie lub oknie — są to klimatyzatory monoblokowe stacjonarne. Stosuje się również przenośne klimatyzatory tego typu, są wówczas wyposażone w giętką rurę do odprowadzania ciepła. Wylot rury umieszcza się najczęściej w oknie. W klimatyzatorach typu split w części zewnętrznej umieszcza się skraplacz i wentylator chłodzący a w wewnętrznej część chłodzącą wraz z parownikiem. Część zewnętrzną montuje się na ścianie lub dachu budynku, a wewnętrzną na ścianie (pod sufitem, przy podłodze) lub na suficie pomieszczenia. Obie te części połączone są przewodami instalacji chłodzącej. Klimatyzatory tego typu mogą składać się z jednej (monosplit) lub kilku części wewnętrznych (multisplit). Zastosowanie wersji multisplit pozwala na oddzielne klimatyzowanie kilku pomieszczeń. Można wówczas ustawić inne parametry w każdym pomieszczeniu (np. inne w łazience, pokoju czy kuchni).

Jak dopasować?
Klimatyzatory to dość drogie urządzenia. Przed zakupem warto zastanowić sie nad wyborem typu i parametrów klmatyzatora. Przy doborze trzeba również koniecznie uwzględnić kubaturę pomieszczenia, jego nasłonecznienie, grubość i izolację ścian, liczbę okien i drzwi, źródła ciepła oraz liczbę osób przebywających w pomieszczeniu. Często zdarza się, że poprawny dobór klimatyzatora jest dość trudny, dlatego warto rozważyć zlecenie dopasowania urządzenia i jego zamontowanie specjalistycznej firmie branży klimatyzacyjnej. Poprawne działanie instalacji zależy od przestrzegania zaleceń producenta i odpowiedniego serwisu. Aby przedłużyć żywotność urządzeń klimatyzacyjnych dobrze jest przeprowadzać ich okresowe przeglądy i odpowiednio je serwisować.
Co z ochroną środowiska?

W urządzeniach klimatyzacyjnych stosowane są czynniki chłodzące, które nie są bezpieczne dla środowiska. W Unii Europejskiej obowiązują odpowiednie dyrektywy w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową - normy te dotyczą również instalacji klimatyzacyjnych. W Polsce obowiązuje ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową i rozporządzenia do niej (Dz.U. 2004 nr 121, poz. 1263). Nakłada ona na osoby lub firmy obowiązek prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych oraz corocznego przekazywania gromadzonych w niej informacji do Biura Ochrony Warstwy Ozonowej, obowiązek znakowania pojemników, urządzeń klimatyzacyjnych i innych tego typu instalacji (napis "niebezpieczne dla warstwy ozonowej", podanie rodzaju płynu), a od 14 czerwca 2005 r. obowiązek założenia i prowadzenia karty obsługi technicznej oraz naprawy urządzenia lub instalacji (dla układów napełnianych czynnikiem będącym substancją kontrolowaną i ważącym powyżej 3 kg). Wymagana przez prawo częstotliwość przeglądów instalacji zależy od ilości czynnika chłodniczego w instalacji i wynosi:

  • raz na rok dla substancji o wadze od 3 do 30 kg
  • raz na pół roku dla ważącego od 30 do 300 kg
  • raz na kwartał o wadze większej niż 300 kg.

Rozporządzenie określa również, jakie czynności należy podjąć w celu sprawdzania szczelności urządzeń. Osoby wykonujące te czynności muszą mieć odpowiednie kwalifikacje.

Zapraszamy

Partner:
www.viverpolska.pl

Katalog Stron Licytus.com