Umów się na bezpłatny pomiar i wycenę tel. 531 790 408

Chore budynki - Diagnoza

W oPrzykładowy obrazstatnich latach, zwłaszcza w dużych miastach Polski, daje się zauważyć zainteresowanie klimatyzowanymi pomieszczeniami biurowymi o podwyższonym standardzie. Jednak wielu ich użytkowników nadal negatywnie ocenia powietrze wewnętrzne. Krytykowane są nawet te obiekty, w których inwestorzy, projektanci, konstruktorzy i wykonawcy starali się przestrzegać wszelkich polskich zaleceń, wymagań i normatywów. Wydaje się, że inwestorzy, dążąc do szybkiego i relatywnie taniego wzniesienia obiektów biurowych, przeznaczonych zwykle na wynajem, powtarzają błędy, które kilkanaście lat temu towarzyszyły temu rodzajowi budownictwa w krajach rozwiniętych. Problemem tym zajęła się ¦Światowa Organizacja Zdrowia - WHO. Zgodnie z jej wskazówkami, budynki, w których ponad 30% użytkowników jest niezadowolonych z jakości wewnętrznego mikroklimatu, zaczęto klasyfikować jako "budynki chore" (Sick Buildings). Oceniono wtedy, że do tej grupy powinno być zaliczonych od 10 do 30% obiektów biurowych na świecie. Badania nad "Syndromem Chorych Budynków" (Sick Buildings Syndrome) pozwoliły na określenie czynników, mogących mieć negatywny wpływ na samopoczucie pracujących w budynku ludzi.

Przyczyny choroby
Podstawowym czynnikiem są złe parametry fizyczne powietrza, które mogą być  przyczyną braku komfortu cieplnego, a kolejnym - podwyższone stężenie  zanieczyszczeń gazowych, cząstek stałych lub mikroorganizmów w powietrzu.  Znaczenie poszczególnych czynników zmienia się w trakcie eksploatacji  budynku. Tuż po oddaniu budynku do użytku zagrożenie stwarza zwykle wysokie  stężenie zanieczyszczeń chemicznych w powietrzu, spowodowane ich intensywną  emisją z materiałów budowlanych i elementów wyposażenia wnętrz. Po kilku  miesiącach emisja zanieczyszczeń spada zazwyczaj do wartości nie mających  wpływu na samopoczucie ludzi. Dążenie do minimalizacji kosztów  inwestycyjnych i eksploatacyjnych powoduje, że inwestorzy najczęściej chcą  ograniczyć strumień powietrza wentylacyjnego do niezbędnego minimum  higienicznego. Określa się je przy założeniu, że powietrze w pomieszczeniu  ulega zanieczyszczeniu jedynie wskutek przebywania w nim ludzi. Takie  podejście sprawia, że nie dostrzega się zagrożeń, stwarzanych przez  materiały budowlane i elementy wyposażenia wnętrz. Dodatkowo w wielu  instalacjach klimatyzacyjnych przewody i urządzenia nie są czyszczone i  dezynfekowane. Staje się to przyczyną występowania w pomieszczeniach  zanieczyszczeń mikrobiologicznych lub zapachowych. Z tego powodu niektórzy  lekarze twierdzą, że dodatkowym czynnikiem pogarszającym jakość powietrza  jest klimatyzowanie pomieszczeń.

Zapobieganie
W czasie badań higienicznych powietrza w biurach identyfikuje się zwykle od  kilkudziesięciu do kilkuset substancji chemicznych. Środowisko wewnętrzne  przyjazne użytkownikom można kształtować tylko wówczas, gdy do wykonania  budynku stosuje się materiały budowlane oraz wykończeniowe, które emitują  minimalną ilość zanieczyszczeń. Pomieszczenia biurowe nie mogą być  nadmiernie zagęszczone. Dla biur indywidualnych przyjmuje się zagęszczenie  około 0,1 osoby/m2, a dla biur typu otwartego 0,07 osoby/m2 (wg. raportu CEN  z roku 1998). W bezpośrednim otoczeniu drukarek laserowych, kopiarek i  innych urządzeń powinny znajdować się kratki wywiewne. Zanieczyszczenia  powietrza występujące w pomieszczeniach biurowych wykazują działanie  addytywne (sumujące). Dlatego w trakcie określania minimalnej wartości  strumienia powietrza wentylacyjnego należy uwzględniać rodzaje materiałów  budowlanych i wyposażenia biura.

Wentylacja

Systemy
Coraz większą uwagę zwraca się także na efektywność systemu wentylacji.  Decydując się na wyporowy system rozdziału powietrza, w bezpośrednim  otoczeniu człowieka można uzyskać znacznie lepszą jakość powietrza niż przy  klasycznej wentylacji mieszającej. Rozwiązanie takie jest szczególnie  polecane dla pomieszczeń wysokości powyżej 3 m, charakteryzujących się  relatywnie niewielkimi zyskami ciepła (< 50 W/m2) oraz dużą wartością  minimalnego strumienia powietrza wentylacyjnego, odniesionego do powierzchni  podłogi (> 18 m3/hm2). Idea kształtowania środowiska wewnętrznego  przyjaznego użytkownikom sprawia, że unika się systemów recyrkulacji  powietrza usuwanego, stosując w zamian systemy odzyskiwania energii z  powietrza usuwanego. Najlepiej sprawdzają się systemy całkowicie  oddzielające strumienie powietrza, pomiędzy którymi zachodzi wymiana ciepła.  Aby ograniczyć zagrożenia związane z zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi,  unika się rozpylania wody w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych.  Dotyczy to szczególnie instalacji wykorzystujących wodę o temperaturze od 30  do 42oC, sprzyjającej rozwojowi bakterii Legionella Pneumophilia. Wszystkie  omawiane parametry mają wpływ na ocenę jakości mikroklimatu w biurze. Należy  jednak pamiętać, że ludzie w różny sposób reagują na takie same czynniki  mikroklimatyczne. Można temu zaradzić, stosując systemy, umożliwiające  indywidualne ustawianie parametrów środowiska wewnętrznego.

Wytyczne
Wiedza o kształtowaniu środowiska w pomieszczeniach oraz o subiektywnych  odczuciach ich użytkowników doprowadziła do opracowania raportu CEN -  "Wentylacja w budynkach: Kryteria kształtowania środowiska wewnątrz budynku"  (Ventilation for Buildings: Design Criteria for the Indoor Environment).  Celem raportu jest umożliwienie przyjęcia szczegółowych założeń technicznych  dla różnego rodzaju budynków w zależności od wymagań. W dokumencie  wprowadzono trzy kategorie środowiska w pomieszczeniach: kategoria A -  pomieszczenia o wymaganiach wysokich, B - o wymaganiach średnich, C - o  wymaganiach umiarkowanych.
Rozróżnia się trzy klasy materiałów budowlanych: M1, M2 oraz M3.
Do kategorii M1 zalicza się materiały budowlane, przebadane pod względem  emisji zanieczyszczeń, spełniające następujące kryteria:
- całkowita emisja lotnych związków organicznych (TVOC) < 0,2 mg/m2h, -  emisja formaldehydu (HCOH) < 0,05 mg/m2h, - emisja amoniaku (NH3) < 0,03  mg/m2h, - emisja związków kancerogennych zaliczanych do 1 kategorii według  klasyfikacji IARC < 0,0005 mg/m2h. Do tej kategorii należą także materiały  bezpieczne ze względu na emisję zanieczyszczeń: cegła, kamień naturalny i  marmur, płytki ceramiczne, szkło, powierzchnie metalowe.
Do kategorii M2 zalicza się materiały budowlane, przebadane pod względem  emisji zanieczyszczeń, spełniające kryteria: - całkowita emisja lotnych  związków organicznych (TV OC) < 0,4 mg/m2h, - emisja formaldehydu (HCOH) <  0,125 mg/m2h, - emisja amoniaku (NH3) < 0,06 mg/m2h, - emisja związków  kancerogennych zaliczanych do 1 kategorii według klasyfikacji IARC < 0,005  mg/m2h.
Do kategorii M3 zaliczane są materiały nie przebadane oraz takie, których  emisja przekracza wartości dopuszczalne dla kategorii M2.
W budynkach klasyfikowanych jako budynki o niskiej emisji zanieczyszczeń z  materiałów budowlanych, większa część powierzchni jest wykonana z materiałów  zaliczanych do klasy M1, określony odsetek powierzchni może być zaliczany do  klasy M2, a powierzchnie wykończone materiałami zaliczanymi do klasy M3 mogą  występować sporadycznie. Wysoka jakość mikroklimatu jest korzystna zarówno  dla pracowników, bo podnosi komfort pracy, jak i dla pracodawców, ponieważ  zwiększa wydajność pracy. Warto dodać, że obecnie systemom wentylacji  mechanicznej i klimatyzacji przypisuje się najważniejszą rolę w podnoszeniu  jakości mikroklimatu (według raportu CEN z roku 1998).

W Polsce
W Polsce dotychczas mało uwagi poświęcano jakości powietrza w  pomieszczeniach, w których pracują ludzie. Wydaje się, że obiekty u nas  wznoszone w większości spełniają jedynie wymagania kategorii C, a tylko  niewielka ich liczba mogłaby zostać zakwalifikowana do kategorii B.  Prawdziwy stan budynków wyposażonych w systemy klimatyzacyjne mógłby zostać  oceniony dopiero wówczas, gdyby wprowadzono obligatoryjne, okresowe  kontrole, prowadzone przez interdyscyplinarne zespoły. Przymus  przeprowadzania takich badań wprowadzono w Szwecji. Już w pierwszym roku ich  wyniki doprowadziły do zdyskwalifikowania 43% instalacji wentylacyjnych w  budynkach biurowych. Jako podstawowe przyczyny dyskwalifikacji podano:  niewłaściwy strumień powietrza wentylacyjnego, brak instrukcji  eksploatacyjnej oraz osadzanie się zanieczyszczeń w urządzeniach i  przewodach wentylacyjnych.

 

Oprac. Tadeusz  Magiera

Zapraszamy

Partner:
www.viverpolska.pl

Ciekawostki

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Zapraszamy

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w swojej branży klimatyzacyjno wentylacyjnej. Wykonywaliśmy montaże zarówno dla instytucji państwowych, firm prywatnych oraz odbiorców indywidualnych. Nasi pracownicy systematycznie odbywają szkolenia w zakresie montażu i serwisu. Pozwala to...

10 Paź 2013

Read more

Klimatyzacja serwis - wybór dobrego serw…

Niejednokrotnie właściciele klimatyzacji stają przed wyborem dobrego serwisu. Użytkownik nie wiedząc na czym polega przegląd klimatyzacji, ma z tym często problem. Serwis klimatyzacji nie jest łatwą czynnością, zwłaszcza jeśli nie...

18 Cze 2012

Read more

Klimatyzacja a nasze zdrowie

Klimatyzacja a nasze zdrowie

W obecnym świecie rozwój technologii i techniki sprzyjającej człowiekowi jest ogromny. Wraz z postępem cywilizacyjnym rozwija się również i podnosi komfort oraz warunki, w jakich pracujemy. Dziś coraz trudniej wyobrazić...

05 Cze 2012

Read more

Ceny

Montaż klimatyzatora ściennego - cena ustalana indywidualnie po oględzinach na miejscu inwestycji. Prosimy o kontakt w celu umówienia niezobowiązującego spotkania 531-790-408 lub mail: kontakt@viverpolska.pl Wszystkie klimatyzatory typu split wymagają specjalistycznego montażu. Klimatyzator...

05 Cze 2012

Read more

Rodzaje klimatyzatorów

Klimatyzatory są urządzeniami cieszącymi się coraz większym zainteresowaniem ze względu na ocieplający się klimat. Wiele osób decyduje sie na zakup klimatyzatora, aby zapewnić sobie komfort w czasie letnich upałów. Na...

05 Cze 2012

Read more

SIBEX Jesień 2012

II edycja Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz – SIBEX Jesień 2012, które odbędą się w dniach 15-16 września 2012 roku. Podobnie jak w roku 2011 - na targach Sibex Jesień...

05 Cze 2012

Read more

Sezon 2013 rozpoczęty.

Sezon letni rozpoczęty!! Masz klimatyzację w domu, hotelu, sklepie, biurze bądź restauracji ? Twoim klientom albo pracownikom jest gorąco ??Nie wykonywałeś przeglądów/czyszczenia od ostatniego sezonu ? Potrzebujesz nową klmatyzację?Polecamy swoje...

19 Cze 2011

Read more

Czy wykonać serwis urządzeń i instalacji…

Przed latem, a więc sezonem pojawia się zawsze pytanie: czy wykonać serwis urządzeń i instalacji? Niewykonanie przeglądu to pozorne oszczędności, o których możemy się dowiedzieć w momencie awarii. Po kilku...

24 Maj 2009

Read more

Klimatyzacja - problemy

Klimatyzacja - problemy

Chore budynki - Diagnoza W ostatnich latach, zwłaszcza w dużych miastach Polski, daje się zauważyć zainteresowanie klimatyzowanymi pomieszczeniami biurowymi o podwyższonym standardzie. Jednak wielu ich użytkowników nadal negatywnie ocenia powietrze...

24 Gru 2008

Read more

Klimatyzacja nie tylko na lato

Klimatyzacja nie tylko na lato

Urządzenia klimatyzacyjne instalowane w domach i mieszkaniach już dawno przestały być oznaką luksusu i wysokiego statusu społecznego. Podobnie jak nowe samochody, nowobudowane osiedla wielorodzinne mają klimatyzację w standardzie. Normą stało...

17 Gru 2008

Read more
Katalog Stron Licytus.com